De Nederlandse arbeidsmarkt heeft nog steeds een groot tekort aan financieel specialisten. De grootste krapte op de arbeidsmarkt is er bij financial controllers en auditors. Ook gewild zijn business controllers, assistent accountants en assistent controllers (Financieel Dagblad, juli 2017).

De krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor een toenemende vraag naar interim financials. Organisaties hebben meer tijd nodig om goede vaste krachten te vinden waardoor zij als tussenoplossing kiezen om tijdelijk een goede interimmer in te zetten. Financials zijn over het algemeen analytisch zeer sterk, werken nauwkeurig en baseren zich op feiten. Zij werken graag in formele organisaties. Van een interim financial wordt echter meer gevraagd. Welke 7 kenmerken zijn belangrijk voor interim financials?

1. Positieve energie

Ken je iemand die vrolijk en positief is? Als je met ze praat dan voel je je na afloop heel anders. Je bent enthousiast, ziet alles weer zitten en je bent energiek. Door een interimmer in te zetten die met positieve energie en een open houding aan de slag gaat, “besmet” hij of zij ook anderen op de werkvloer met zijn enthousiasme en positivisme. Grip heeft als motto dat wij willen zingeven in alles wat we doen! En daar hoort wat ons betreft een positieve instelling en uitstraling bij.

2. Inhoudelijk sterk

Een voor de hand liggende eigenschap, maar toch het benoemen waard, is dat een goede financial inhoudelijk precies weet waar hij of zij het over heeft. Zeker bij een interim functie is kennis van bijvoorbeeld financiële processen en systemen belangrijk omdat je in staat moet zijn om eventuele risico’s snel in te schatten. Daarnaast dien je met een klant te kunnen sparren over uitdagingen die aan de orde zijn of mogelijke verbeterpunten. Grip selecteert interim financials door onder andere een inhoudelijke test af te nemen. Met de antwoorden op open- en meerkeuzevragen maken we een inschatting van de denkwijze van de financial, hoe iemand erin staat en hoe hij bepaalde situaties zou aanpakken. Zo weten we welke financial we waar inzetten.

3. NIVEA (Niet invullen voor een ander)

Een interim professional komt van buitenaf en heeft het voordeel dat hij de situatie en organisatie met een frisse blik kan analyseren. Elke situatie staat echter op zichzelf, je kunt met financiële gegevens geen aannames doen op basis van eerdere ervaringen. De interim financial moet goed kunnen inschatten wanneer zaken meer aandacht verdienen, hoofd- en bijzaken van elkaar kunnen onderscheiden en niet klakkeloos aannames doen. Het is zaak om zowel het geheel als de details te begrijpen en om niet te snel conclusies te trekken. Een goede oplossing is pas mogelijk als deze gebaseerd is op feiten.

4. Gericht op verbeteren

Het is belangrijk dat een financial ook gedurende de opdracht vragen blijft stellen, inschattingen bijstelt en verbeteringen in het vizier houdt. Vaak verlopen zaken al vele jaren op dezelfde manier maar is er zeker ruimte voor verbetering. Ook kleine stappen zijn vooruitgang. Een goede interim financial denkt mee over verbeteringen maar stimuleert medewerkers ook om zelf na te denken over dingen die beter kunnen. Hij krijgt ze in beweging om die stappen vooruit te maken.

5. Communicatief vaardig

Hoe analytisch en kritisch je als interim financial ook bent, het is ook belangrijk om dat naar buiten uit te dragen. Een goede financial communiceert intensief met zijn opdrachtgever maar durft ook kritisch te zijn en vragen te stellen. Luisteren, samenvatten en doorvragen zijn belangrijk om tot de kern te komen. Zeker in de eerste weken van de opdracht is dit essentieel om goed te kunnen bepalen wat er van de interimmer verwacht wordt. Waarom is het een probleem? Wat lossen we hiermee op? Waarom kan de organisatie het niet zelf? Dit is waardevolle informatie om succesvol te kunnen zijn. Grip zorgt dat aan het begin van elke opdracht een plan van aanpak wordt gemaakt waardoor een interim financial gedwongen wordt om goed na te denken over het doel van de opdracht en de resultaten.

6. Opbouwend kritisch

Het is de rol van de interim financial om opbouwend kritisch te zijn. De kunst om op een constructieve manier feedback te geven zal mensen stimuleren om te groeien en er geen naar gevoel aan over te houden. Dit is echter niet altijd gemakkelijk. Opbouwende kritiek of constructieve feedback heeft een positieve functie. Het gaat bij het geven van constructieve feedback om je kritiek, of mening, goed te beargumenteren met het doel de ander te helpen verbeteren. Bij Grip zien we constructieve feedback als een cadeautje!

7. “Doenken” mentaliteit

“Doenken” is een Lean term die voor financials soms wat tegennatuurlijk kan overkomen. Het gaat er namelijk om dat, bij een goed plan, vrij snel actie wordt ondernomen. Het is een vorm van leren door te denken, tijdens het doen. Denk kort na over wat je wilt bereiken en ga het dan in het klein proberen. Hou vast wat werkt en pas de dingen aan die niet goed gaan. En de volgende keer gaat het beter. Een interim professional moet overigens goed in staat zijn om te denken én te doen. Enerzijds denkt hij mee met de organisatie en is hij in staat om te sparren met de klant en anderzijds vraagt de opdracht ook regelmatig dat hij “met zijn voeten in de klei” staat en zijn bijdrage levert in de uitvoering. Door als interim financial kleine pilots op te zetten, kan hij verandering stimuleren.

De juiste interim financial voor uw organisatie

Met de juiste financiële experts op de juiste plek kan een organisatie meer bereiken. Bent u op zoek naar een interim financial? Dan kunt u uiteraard vrijblijvend contact met ons opnemen via  of op 088-5555100.