Tijd voor een nieuwe kennissessie! Deze keer gingen we in op de rol van cash binnen een organisatie. Vanwege de maatregelen rondom Covid-19 deelde Bjorn Obrie zijn kennis op 7 oktober met ons in de vorm van een webinar. 53 aanwezigen hebben de webinar live gevolgd en dit artikel somt de belangrijkste punten op, om nog een keer na te lezen of als je de webinar gemist hebt extra kennis op te kunnen doen over de rol van cash en de uitspraak “Revenue is vanity, profit is sanity but cash is king”.
Als je de webinar gemist hebt en na dit artikel toch wel nieuwsgierig bent geworden is er goed nieuws; via onze LinkedIn pagina is de opname terug te zien!

Bjorn heeft ons meegenomen naar de onderwerpen cashflow forecasting, rekeningstructuren van de bank en, onvermijdbaar in deze periode, de impact van Covid-19. Juist door de onzekerheid die ontstaan is in het bedrijfsleven dankzij corona is cash voor veel bedrijven belangrijker dan ooit. Complimenten aan Bjorn waarbij hij het begrip ‘cash is king’ invulling heeft kunnen geven aan onze dagelijkse gang van zaken en de recente ontwikkelingen mee heeft genomen in deze kennissessie.

Wat is cash management?

Cash management wordt omschreven als het proces waarin cash flows worden verzameld en gemanaged. Cash management is van belang voor zowel individuen als bedrijven. Voor individuen geldt dat cash van belang is om financiële stabiliteit te waarborgen en is het vaak onderdeel van hun totale welvaart. Voor sommige aankopen zoals een huis of een auto is er niet genoeg liquide middelen waardoor een individu zijn cash positie een injectie kan geven door bijvoorbeeld een persoonlijke- of hypothecaire lening. Voor bedrijven geldt hetzelfde principe. Het is van belang dat zij financieel stabiel zijn voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Daarentegen kunnen ook bedrijven extra behoefte hebben aan cash.
Cash management heeft 3 belangrijke doelen, namelijk:
1. Genoeg liquiditeit hebben
2. Het vermijden van idle balances, laat je geld werken
3. Optimaliseer rente, minimaliseer rente kosten en maximaliseer rente baten

Als cash management in één zin moet worden samengevat: “Having the right amount of cash at the right time at the right place in the right currency”

Cashflow forecasting

Voor je begint met positioneren is het van belang de risico’s te kennen omtrent cash management. Alle risico’s relateren uiteindelijk aan onvoldoende liquiditeit om betalingen op tijd te kunnen voldoen. Naast externe oorzaken (faillissement van een tegenpartij, frauduleuze betalingen en het niet op tijd uitbetaald krijgen) spelen interne oorzaken een rol. Voorbeelden zijn onjuiste processen om de liquiditeitspositie op korte termijn te bepalen of onvoldoende finance facilities hebben die een buffer vormen.

Om je cash positie te kunnen managen moet je weten wat je startpositie is. Begin hiervoor met een periode die al geweest is (gisteren, vorige week), kijk hoe de cash positie nu is en maak een model met dagen of weken in de toekomst. Zo kun je min of meer voorspellen wanneer je excess cash hebt en wanneer er een tekort is. Aan de hand van deze voorspelling kun je bedenken of je excess cash wil investeren of dat je dit als buffer behoudt. Door te voorspellen voorzie je toekomstige struikelblokken en kun je een strategie ontwikkelen om cash voor je te laten werken.

Rekeningstructuren van de bank

Van belang is om na te denken welke bankstructuur het beste past bij jouw organisatie. Zo kun je voor single bank of multibank kiezen. Zo kan het voor grotere organisaties handig zijn het risico te spreiden door voor meerdere banken te kiezen. Denk ook aan de locatie van de bank; het is bijvoorbeeld minder gunstig een USD account in Nederland te openen dan in de US. Stel vooraf vast wat de voorwaarden van jouw bankrekeningen zijn en bepaal hoe en wie toegang heeft tot een bankrekening of er een kan openen met het oog op fraude.

Als er meerdere entiteiten binnen de groep zijn kun je jouw cash gaan optimaliseren door middel van pooling. Gecentraliseerd liquiditeitsmanagement zou tot verlaagde kosten en verbeterde control moeten leiden.
Wanneer je voorspelt hebt dat je op korte termijn liquiditeit mist kun je gebruik maken van verschillende facilities om het tekort op te vullen. Denk hierbij aan de mogelijkheid om rood te staan bij je bank, leningen of via de kapitaalmarkten cash te verkrijgen. Welke vorm het beste past bij jouw organisatie hangt af van jouw activa en passiva.

De impact van Covid-19 op cash

Doordat het verloop van de coronacrisis moeilijk in te schatten is, is er ook veel sprake van onzekerheid. Grip hebben op je liquiditeit is essentieel geworden. Begin met het evalueren van alle projecten en kosten, en stop niet kritieke activiteiten. Ondanks de onzekerheid is het belangrijk vooruit te blijven kijken. Schets meerdere scenario’s en bereken de bijbehorende impact. Pas de bedrijfsvoering aan op het eerste scenario zodat er voldoende liquiditeit in je bedrijf is en blijft.Blijf niet alleen naar je eigen organisatie kijken, maar let op de liquiditeit van bedrijven waar je zaken mee doet evenals je bank. De verwachte financiële stabiliteit kan voor grote bedrijven worden ingeschat via credit rating agencies of de prijs voor een CDS (Credit Default Swap).

De piek geeft de prijs aan van een CDS tijdens het hoogtepunt van de lockdown in Europa. De prijs om je te verzekeren tegen een faillissement van een bank steeg enorm. Deze prijzen herstelden zich later weer enigszins.

 

 

 

 

 

Het is van belang altijd grip te houden op je cash positie, de risico’s te kennen en cash zo efficiënt mogelijk te laten werken, zeker wanneer je door externe factoren zoals corona minder goede voorspellingen kunt maken. Zo ben je altijd in control en is cash daadwerkelijk king!

Geschreven door Beau de Saegher