Dinsdag 25 augustus was het weer tijd voor een kennisbijeenkomst in digitale vorm. In een webinar, gegeven door Saša Ristovski, werd in ongeveer 50 minuten uitgebreid uitgelegd wat de overeenkomsten, verschillen, voor- en nadelen waren van de werkwijze van Lean en Agile. In dit artikel geven we een beknopte samenvatting. Mocht het je interesse wekken, dan kun je bij de volgende webinar gratis aansluiten door ons op LinkedIn te volgen en de berichten in de gaten te houden. Bij deze webinar waren maar liefst 42 mensen aanwezig.

Saša geeft vaker trainingen en webinars aan Grip. Door zijn uitgebreide expertise en ervaring in het professionaliseren van bedrijven zijn de trainingen van Saša altijd waardevol. Met praktische voorbeelden maakt hij de theorie zo tastbaar mogelijk.

Lean

De werkwijze van Lean is ooit ontwikkeld door de autofabrikant Toyota. Zij merkte op dat in het productieproces veel overbodige verspillingsmomenten zaten. Stapsgewijs zijn ze dat gaan analyseren en verbeteren. Zij categoriseerden de verspillingen in acht categorieën, die samen het acroniem ‘downtime’ vormen:

  • Defects;
  • Overproduction;
  • Waiting;
  • Non-utilization of talent;
  • Transportation;
  • Inventory;
  • Motion;
  • Extra processing.

Wanneer deze verspillingen voorkomen kunnen worden, spreekt men van een goede “flow”. Flow houdt in dat het product of dienst zonder enige vertraging of verspilling het proces doorloopt. Om dit te creëren wordt onder andere de ‘5 times why’-methodiek gebruikt. Hierbij wordt er naar (een deel van) het proces wordt gekeken en vijf keer doorgevraagd waarom de werkwijze zo is ingericht. Het is een goede methode om te identificeren of één of meer van de verspillingen plaats vindt binnen het proces.

Agile

De werkwijze van Agile is ontstaan binnen de IT sector. In deze sector (en dan met name in software development) is het belangrijk dat er goed op veranderingen ingespeeld kan worden om tot een juist eindproduct te komen. Ook is het belangrijk dat het eindproduct wel vooraf gedefinieerd moet zijn, maar nooit vast moet staan zodat er snel gedurende het traject bijgestuurd kan worden.

Binnen Agile wordt het zogenaamde Agile Manifesto gebruikt om de werkwijze te definiëren. In de onderstaande afbeelding is het manifesto weergegeven.

In het Agile manifesto is duidelijk te zien waar Agile zich in onderscheid ten opzichte van andere werkwijzen. Waar Lean heel sterk leunt op documentatie, processen en het volgen van een vooraf gesteld plan, is Agile gericht op de interactie, een werkend product en samenwerking.

Lean & Agile

Agile heeft veel overeenkomsten met Lean. Dat is ook niet vreemd aangezien Agile gebaseerd is op de werkwijze van Lean, waarbij gekeken wordt naar het voorkomen of verminderen van verspillingen. De grootste verschillen zijn dat bij Agile een planning niet vast staat, de flexibiliteit heel hoog is en dat interactie met zowel het team als met de klant hoog in het vaandel staat. Bij Lean wordt vooral gekeken naar de planning, processen en worden veelal tools gebruikt om de verspillingen te verminderen. Lean zal vaker worden toegepast voor stabiele, kern-organisatieprocessen waar meerdere afdelingen bij betrokken zijn. Agile zal vaker toepasbaar zijn voor projectwerkzaamheden, die meer flexibiliteit vereisen en waarbij meestal minder afdelingen betrokken zijn.

Geschreven door Bowy van Dansik