Donderdag 19 maart ’20 werd de kennisbijeenkomst “Impact door invloed” in een nieuwe vorm gegeven; een “Webinar”. Als gevolg van de maatregelen omtrent het coronavirus in Nederland kon huistrainer Rick Koster deze kennisbijeenkomst niet meer bij Grip op kantoor geven. Na snel schakelen en hard teamwerk van Rick, Ruud, en Frank kon iedereen dit keer meedoen vanaf de bank thuis.
Rick Koster traint en coacht leiders, ondernemers en consultants in hun presentatie, creativiteit en leiderschapscommunicatie en legt in deze kennisbijeenkomst de nadruk op hoe het menselijke brein werkt en hoe je mensen mee kunt krijgen. De huidige noodsituatie wereldwijd rondom het Coronavirus werd actief gebruikt om relevante voorbeelden te geven.

Bron: bankingsupport.nl

Verandering

Als we mensen mee willen krijgen moet je kijken naar wat voor veranderingen we meemaken.
Elk verandering kan in drie ordes getypeerd worden. Veranderingen van de eerste orde worden getypeerd als klein; mensen zijn bekend met de veranderingen en weten wat ze moeten doen. Een tweede orde verandering is enigszins bekend maar kan moeilijk zijn om mee om te gaan. Veranderingen als gevolg van het corona virus behoren tot de derde orde en zijn enorm vergaand in de invloed die ze uitoefenen en hebben effect op alles en iedereen. Zoals meeste veranderingen volgen de effecten van corona de standaard stadia van reactie: schok, ontkenning, boosheid, onderhandelen, depressie, experimenteren, en besluiten nemen.

Invloed uitoefenen

Invloed uitoefenen richt zich niet alleen op gedrag, maar ook op gedachten, meningen, en overtuigingen, onbewust of bewust. Mensen kunnen gezien worden als ijsbergen, slechts de daden en woorden zijn zichtbaar boven water, maar de overige 85% van de persoon is buiten het zicht onder water. Denk aan de angsten, zorgen, belangen, persoonlijkheid, principes, waarden, et cetera.
Om iemand mee te krijgen moet je ze ervan overtuigen dat het ze meer plezier dan pijn oplevert om mee te gaan. Weerstand bieden tegen verandering is makkelijk, kost geen inzet en levert geen risico.
Wanneer een grote groep overtuigd moet worden om mee te doen aan veranderingen kan het best gefocust worden op de early adopters. Dit zijn de mensen die altijd vooraan staan bij elk nieuw idee en die het meest invloed zullen hebben op de opname van de verandering door de rest van de groep. Mensen zijn nu eenmaal kuddedieren die beter reageren op emotie dan op rationaliteit.

Bron: Mihaly Csikszentmihalyi

Hoe krijg je iemand zover?

Mensen zijn het meest productief wanneer ze in een zone tussen overwerkt en verveeld zitten, deze zone wordt de flow genoemd. De werkers in deze groep hebben vaak de perfecte combinatie gevonden tussen autonomie, competentie, en connectie.

Wanneer iemand weerstand biedt gedurende een verandering zijn er een aantal manieren om die persoon toch te kunnen overtuigen. Probeer de weerstand te erkennen, corrigeren en te confronteren. Vraag naar bezwaren of probeer mee te denken met de persoon zijn argumenten.

 

Rick deelt tijdens de Webinar ook de 7 Beïnvloedingprincipes van Hoogleraar Robert Cialdini. Dit zijn: Commitment, Likeability, Authority, Social proof, Scarcity en Reciprocity. Zo zijn mensen die hun woord nakomen betrouwbaarder, sympathieke mensen worden beter gevolgd, en mensen met een hoge autoriteit worden serieuzer genomen (denk aan een dokter). Social proof omvat groepsdruk, scarcity is schaarste (kijk naar de toiletrol schappen momenteel) en reciprocity houdt in dat mensen meer open staan voor een voorstel als ze geloven dat ze iets terugkrijgen voor het meedoen.

Als laatste tip gaf Rick mee dat je mensen mee kan proberen te krijgen in verandering door langzaam kleine veranderingen toe te passen in plaats van één grote verandering. Een kleine gewoonte volhouden is eenmaal makkelijker dan een gigantisch doel proberen te halen.
Mooi om te zien dat in korte tijd een goede en interactieve Webinar is opgetuigd! Complimenten aan Rick, Ruud en Frank!

Vanuit Grip wordt ondertussen druk gewerkt aan de volgende kennisbijeenkomsten, welke gezien de ontwikkelingen van het Coronavirus, en de positieve ervaringen van deze avond waarschijnlijk weer in Webinar vorm zal worden gegeven.