Financieel mismanagement, cybercrime, verstoringen in de supply chain, natuurrampen…het zijn een aantal voorbeelden van risico’s waar elke organisatie mee te maken kan krijgen. Een goede voorbereiding om verliezen te voorkomen en de continuïteit te bewaken is key! Uw controller speelt een belangrijke rol in dit risicomanagementproces. Eén van zijn verantwoordelijkheden is immers het bewaken van de bedrijfsdoelstellingen. Dankzij de juiste vorm van risicomanagement blijft uw organisatie ‘ in control’  en worden doelen sneller gerealiseerd.

1.Verlies het doel van risicomanagement niet uit het oog

Het echte doel van risicomanagement is het vergroten van de kans om organisatiedoelstellingen te realiseren. Procedures opstellen en het maken van beleid zijn middelen om dit te bereiken. Het gevaar hiervan is dat controllers druk zijn met het opvolgen van de regels, in plaats van de focus te hebben op het oplossen van de problemen. Kortom; de focus ligt niet op het daadwerkelijke doel. Laat controllers sparren met lijnmanagers. Waar lopen zij tegenaan? Hoe gaan zij hun doelen behalen? Welke knelpunten zijn er en hoe lossen we dat op? Op deze manier werkt de controller oplossingsgericht met de focus op het daadwerkelijke doel.

2. Strategische risico’s zijn minstens zo belangrijk als operationele risico’s

Omdat operationele risico’s makkelijker beheersbaar zijn dan strategische risico’s, wordt hier soms meer aandacht aan besteed. Toch is de impact van strategische risico’s veel groter. Bij strategische risico’s accepteert een organisatie een bepaalde mate van risico omdat hieruit mogelijk hogere inkomsten gegenereerd worden. Banken accepteren een stukje kredietrisico bij het uitlenen van geld. Organisaties die producten ontwikkelen lopen risico op hun R&D activiteiten. Het gezegde “Ondernemen is risico’s nemen” is vaak toepasbaar.
Strategische risico’s kunnen in kaart gebracht worden door vragen te stellen als; wat kan ons ervan weerhouden om onze organisatiedoelstellingen te bereiken? Welke maatregelen kunnen we treffen om de impact op de organisatie te verminderen? De controller draagt hieraan bij door te faciliteren bij het opstellen van een scenarioplanning. (Wat als …?)

3. Maak gebruik van data om risico’s te voorspellen

Organisaties hebben vaak een schat aan data in bezit. Met deze data kunnen risico’s worden voorspeld en proactief ontweken. Soms kunnen ze zelfs worden omgezet in commerciële kansen.
Gebruik de analyses die de controller maakt om tijdig bij te sturen. Dit verkleint de kans op problemen en vergroot de kans op succes! De analyses kunnen bijvoorbeeld belangrijke input zijn voor het opstellen van de scenarioplanning. Deze is dan fact-based en daardoor betrouwbaarder.

4. Pas risicomanagement in binnen de cultuur van de organisatie

Gedegen risicomanagement valt of staat met risicobewustzijn onder alle medewerkers en inbedding in de organisatiecultuur. De controller heeft, als partner van de business, een prima positie om risicomanagement onder de aandacht te brengen. Hij kan dit doen door workshops te geven of regelmatig het gesprek aan te gaan over mogelijke risico’s. Door aansprekende voorbeelden te gebruiken, de kansen van goed risicomanagement te benadrukken en medewerkers actief te betrekken, zal risicomanagement in de organisatie gaan leven! Bespreek niet alleen de situaties waar het mis is gegaan, maar deel ook zeker de succesverhalen!

Tot slot; 100 procent “in control” is niet mogelijk. Ondernemen is per definitie risico nemen.
Goed risicomanagement kan wel veel ellende voorkomen en levert concurrentievoordeel op!

Meer weten? Neem gerust contact met ons op!