Delen is vermenigvuldigen. Door onze kennis en ervaringen in alle openheid te delen met onze relaties, kunnen we van elkaar leren en samen groeien. Daarom organiseren we bij Grip kennissessies voor collega’s en mensen in ons netwerk. Dinsdag 11 april deelde Saša Ristovski ons zijn inzichten over Agile, de toepasbaarheid en de theorie versus de soms weerbarstige praktijk.

Wat is Agile?

De Agile-aanpak is niet nieuw, het bestaat al sinds de jaren ’90 en is van oudsher populair bij softwareontwikkeling. In de afgelopen jaren hebben ook andere bedrijven zoals Spotify, Netflix, Google, Coolblue en ING Agile omarmd als dé manier van werken.

Diverse definities

Er zijn diverse definities van Agile in omloop. Welke definitie je ook leest, de belangrijkste kenmerken voor Agile zijn volgens de experts: het iteratief opleveren van kleine functionaliteiten in sprints van 2-4 weken en incrementeel een deelproduct opleveren aan de klant. De scope van een project ligt niet volledig van tevoren vast. In de Agile-aanpak reageert het multidisciplinaire team snel en stapsgewijs op veranderingen, leert daarvan en past zich continu aan. Daarin werken zij nauw samen met de klant en staat het voldoen aan de klantwensen voorop.

De 9 take-aways van projectmanager Martine Weststeijn

 

1. Kun je alle projecten op een Agile manier aanpakken?

Volgens de theorie wel, echter zie je in de praktijk vaak dat dit afhangt van de volwassenheid van de organisatie. Veel organisaties zijn enthousiast gemaakt door bijvoorbeeld de Spotify-verhalen. Ze willen wel, maar zijn als organisatie nog niet zover.

2. Mindshift

Het introduceren van een nieuwe werkmethodiek als Agile vergt een enorme mindshift. Agile werkt namelijk enkel in organisaties met een open en communicatieve cultuur, waarin competente mensen het vertrouwen en de bevoegdheid krijgen om beslissingen te nemen.

3. Hybride vorm van Agile

In de praktijk zie je vaak een hybride vorm van de traditionele watervalmethode en Agile. De watervalmethode lijkt duidelijk, maar wordt ervaren als log en bureaucratisch. Het mist de continue aandacht voor de klantbehoefte. Voor dit soort projecten is een aangepaste aanpak nodig waarbij de filosofie van Agile heel goed kan werken.

4. Wanneer is Agile toepasbaar?

Agile werkt goed in een situatie waar nog onduidelijk is wat men precies wil, maar waar wel snel resultaten gewenst zijn, of in situaties die onderhevig zijn aan veranderingen (eisen die steeds wijzigen). Organisaties waar men niet wil veranderen, zeker op management niveau, hebben moeite met een Agile-aanpak.

5. Samenwerken is key

Agile vergt een multidisciplinair team, waarin ook de klant vertegenwoordigd is. Tijdens de dagstart, een dagelijkse staande meeting met het team, worden drie vragen besproken: Wat heb je gedaan? Wat ga je doen? Wat houdt je tegen? Hierdoor blijft de focus op het realiseren van de sprintactiviteiten en kan er tijdig bijgestuurd worden.

6. Hoe past Agile binnen de wereld van financials?

Ook finance heeft klanten, vaak interne klanten, waar dezelfde klantwens centraal zou moeten staan. Ik adviseer daarom dat je op zoek gaat naar jouw eigen versie van het Minimum Viable Product. Ofwel: het minimale werkbare product. Dit is een eerste bruikbare (concept)versie van je beoogde product. Dé basis waarop je klant kan bepalen of dit voorziet in zijn of haar behoefte. Bijvoorbeeld een bestaande rapportage die je als controller oplevert. Stel vragen aan je klant en onderzoek de minimale benodigdheden.

7. Controllers en Agile

Controllers zijn gewend om volgens een beheerst proces te werken en aan het eind van de rit de balans op te maken. Het risico op ‘operatie geslaagd, patiënt overleden’, bestaat dan. Bij Agile wordt het resultaat van een project niet uitgesteld, maar heb je na iedere iteratie resultaat en toets je dit bij de klant. Het voordeel voor de controller is dan ook dat hij veel eerder het rendement op een investeringen of uitgaven kan zien, doordat de aanpak resultaatgericht is.

8. Meet en evalueer iedere sprint

Vooraf schat het team in hoeveel werk ze in een iteratie denken te kunnen verzetten. Dit wordt concreet meetbaar gemaakt en het werk dat gerealiseerd is, wordt zichtbaar gemaakt in een burndown chart. Daarmee is de performance van het team goed te volgen, wat betreft de uitnutting van het budget en het behalen van de gestelde doelen. Iedere sprint wordt daarnaast geëvalueerd. Hierdoor leert het team continu en worden ze steeds effectiever.

9. Agile en begrotingsprocessen

Maar ook het begrotingsproces zou je op een Agile manier kunnen aanpakken. Met een multidisciplinair begrotingsteam iteratief in korte tijd de begroting opstellen. Of is dit een utopie?

Ook een kennissessie bijwonen?

Ben je geïnteresseerd om een keer een kennissessie van Grip bij te wonen of heb je leuke ideeën voor de invulling van een kennissessie? Ik hoor het graag! Je kunt mij bereiken via of 088-5555100.

Meer weten over Agile?

Mocht je meer willen weten over Agile, onderstaand filmpje legt in minder dan 2 minuten de Agile-filosofie en -principes uit.