Hier staan we voor

Onze waarden en overtuigingen liggen ten grondslag aan al onze keuzes. Keuzes over hoe we werken, met wie we werken en voor wie we werken. Met onze eigen waarden  creëren we waarde bij onze klanten. Iedere keer weer. En daar zijn we trots op.

Verbetering - Grip op finance

Verbetering


Er is altijd ruimte voor verbetering. Verbeteren is een continu aandachtspunt/proces, ook wanneer er geen sprake is van acute noodzaak tot verandering. Dit geldt zowel voor mensen als voor organisaties. Stilstaan is achteruit gaan.

Grondigheid - Grip op finance

Grondigheid


Meten is weten. We gaan voor oplossingen die op lange termijn geld opleveren. Door het vinden van de kernoorzaak en de beste oplossing aan te bieden, verbeteren we bestaande processen en gaan we verspilling tegen.

Ontwikkeling - Grip op finance

Ontwikkeling


Groeien doe je samen. Verbeteringen beklijven wanneer mensen zelf ontdekken dat ze meer kunnen dan ze dachten. Met aandacht stimuleren we mensen het beste in zichzelf naar boven te halen.

Delen - Grip op finance

Delen


Delen is vermenigvuldigen. Door onze kennis en ervaringen in alle openheid te delen met de mensen met wie we samenwerken, kunnen we van elkaar leren en samen groeien.
.

Gelijkwaardigheid - Grip op finance

Gelijkwaardigheid


Openheid, eerlijkheid en respect zijn ‘boemerang-waarden’; hoe meer je ervan geeft, hoe meer je terugkrijgt. Vanuit die visie werken we met iedereen op een gelijkwaardige manier: van magazijnmedewerkers tot directieleden.

Energie - Grip op finance

Energie


Where focus goes, energy flows. Door processen te verbeteren, ontstaat energie en ruimte voor vernieuwing. Mensen die zin hebben in hun werk, voegen zin toe.
.

Ontwikkeling - Grip op finance

Betrokkenheid


Voortdurende persoonlijke betrokkenheid leidt tot de beste oplossingen. Onze dienstverlening eindigt niet wanneer ‘een klus geklaard’ is’. Door met onze opdrachtgevers en de collega’s binnen de organisatie mee te blijven denken over de ontwikkelingen binnen hun bedrijf, kunnen we hen op het juiste moment goed inhoudelijk advies geven. Door het persoonlijke contact met onze relaties creëren we bovendien het beste samenwerkingsverband tussen klant en professionals.

Kwaliteit - Grip op finance

Kwaliteit


Vakinhoudelijke kennis vergaar je in de praktijk. Wij hebben met de spreekwoordelijke poten in de klei gestaan. De combinatie van ruime praktijkervaring en een objectieve blik maakt dat we de juiste methodiek en instrumenten toepassen waarmee we veranderingen aanbrengen die meetbaar succes opleveren.

Oprechtheid - Grip op finance

Oprechtheid


We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Door helder te communiceren en goed inzichtelijk te maken wat we doen, is het voor de direct betrokkenen makkelijker om veranderingen te begrijpen en met die veranderingen mee te gaan.