Klant van Grip op finance - PostNL
Klant van Grip op finance - PostNL

PostNL

Rene van der Loos

Manager prijsbeleid bij PostNL International

Typerend van Grip is vooral de bereidheid en de wil om te ontwikkelen en vernieuwend te zijn. Daar heb ik als klant direct profijt van. Bij quickscans bijvoorbeeld gebruiken ze theoretische modellen. Die bieden structuur en houvast bij het oplossen van knelpunten. Lean als zodanig is hartstikke leuk, maar hoe maak je dat nou concreet? Aan de hand van theoretische modellen kan Grip complexe processen concreet en inzichtelijk maken.

Ik weet dat wij bepaalde processen hebben die beter en efficiënter kunnen en ik weet dat Grip altijd bepaalde modellen en een stramien heeft om die dingen aan te pakken. Dat werkt heel fijn.

Bij Grip weet je wat je krijgt. Bij andere partijen is dat nog maar de vraag. En denk ik nog wel eens: ‘Wie stuur je nu op me af? Daar is er ergens een la opengetrokken en iemand op goed geluk naar voren geschoven.’ Dat is echt killing. Mijn verklaring hiervoor? Bedrijven die uit hun jasje groeien raken vaak het overzicht kwijt. Robin en Franklin hebben grip op hun medewerkers: ze kennen hun mensen persoonlijk.

In de afgelopen vijf jaar heb ik zes professionals van Grip op finance in huis gehad. Al deze mensen hebben gemeen dat ze kennis van zaken hebben, toegewijd en gemotiveerd zijn, geen negen tot vijfmentaliteit hebben en een hoge kwaliteit werk leveren.

Ook het feit dat er altijd goede matches zijn, is typerend voor Grip. Natuurlijk heeft het ook te maken met onze vraagstelling: we weten wat we willen. Maar het past ook bij Robin en Franklin om de juiste mensen aan ons voor te stellen. Door hun historie bij PostNL weten ze inhoudelijk veel van deze business. Ze weten waar onze knelpunten liggen en kunnen goed meedenken over oplossingen en de personen die daarbij horen. Grip is sowieso erg sterk in de relatiesfeer.”