Lean in Finance

Efficiënte, effectieve processen en voldoende flexibel zijn om met veranderende klantbehoefte en marktomstandigheden om te kunnen gaan. Dat is waar het om draait.

Een finance organisatie die ontzorgt, flexibel en compliant is en daarnaast nog met de business meedenkt als het gaat om behoefte die daar leeft, hoe mooi is dat?

Uw eigen huis op orde

Het eigen huis op orde hebben is een voorwaarde voordat finance als business partner een bredere en actievere bijdrage kan gaan leveren aan het behalen van de ondernemingsdoelstellingen. Juistheid, tijdigheid en volledigheid van cijfers borgen is essentieel en is de primaire verantwoordelijkheid van de finance afdeling. Dit moet op orde zijn!

Whitepaper: 4 adviezen vanuit de praktijk voor een efficiënte Finance afdeling

DOWNLOAD DE WHITEPAPER

Standaardiseren en waste elimineren

We beginnen met standaardiseren en optimaliseren van de bestaande operationele processen, waarbij we ook kritisch kijken naar de tijdspaden en afhankelijkheden van de verschillende activiteiten. Hiermee elimineren we waste en creëren we meer rust en tijd op de afdeling. De ruimte die vervolgens beschikbaar komt gebruiken we vervolgens om ketens, zoals de P2P- en O2C-keten, te verbeteren.

Samen verbeteren

De impact hiervan is vele malen groter wanneer er samen met alle betrokken afdelingen naar de gehele keten wordt gekeken. Door gebruik te maken van de informatie en kennis binnen de keten gaan we ervoor zorgen dat de juiste inzichten verschaft worden om processen en systemen te verbeteren en de kennis over te dragen en te borgen binnen de organisatie.

De Grip aanpak

Wij plakken geen pleisters, maar bieden blijvende oplossingen. Dit doen wij met behulp van bewezen methodologieën en tooling als:

  • Kaizen;
  • Project charter;
  • VOC (Voice of the Customer);
  • SIPOC;
  • dag- en weekstarts;
  • en de VSM (Value stream map).

Grip gaat deze uitdagingen graag met u aan. Samen zetten we de stip op de horizon en zorgen we ervoor dat uw Finance afdeling hier op een gestructureerde manier naartoe werkt. Door de nadruk te leggen op realiseren van de doelstellingen en gebruik te maken van concrete actieplannen, ligt de focus op de toekomst en minder op ad hoc zaken.

Processen efficient en effectief inrichten

Dit doen we door uw processen zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten en uw mensen weer in hun kracht te zetten. Door kwaliteiten te benutten, processen te verbeteren en verspilling te reduceren, creëren we weer ruimte voor activiteiten die écht waarde toevoegen aan het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen. Onze werkwijze borgen we binnen de afdeling en organisatie zodat continue verbeteren en het werken vanuit een visie en actieplannen de standaard worden. Daarmee maken we onszelf op termijn overbodig.

Laten we kennismaken

Franklin Boot
Franklin BootSenior consultant Lean in Finance
Telefoon: 088-5555100
E-mail: franklin@gripopfinance.nl

ONZE KLANTEN