Pathe

Lauge Nielsen

Voormalig CEO van Pathé

“Onze samenwerking begon anderhalf jaar geleden toen we op zoek waren naar een interim Finance Director. Om verschillende redenen had in vier jaar tijd een aantal wisselingen plaatsgevonden. Daardoor was het onrustig geworden op de werkvloer. Ook was er weinig structuur. We hadden niet het gevoel dat we alles onder controle hadden.

De eerste stap was gezet door via Grip een goede Finance Director aan het roer te zetten. Grip adviseerde ons een stap verder te gaan en onze processen slimmer in te richten. Lean in Finance noemen zij dat. Dat is een veranderingsproces waarbij niet alleen de financiële afdeling, maar het hele bedrijf mee moet gaan om tot goede resultaten te komen. Ik vond hun plan van aanpak goed klinken. Maar waar begonnen we aan? Ging het ook zo uitpakken als ik graag zou zien? Dat wist ik  toen nog niet.

Grips plan was een duidelijke stip op de horizon zetten en de eerste processen aanpakken. Hierdoor kon direct zichtbaar en meetbaar resultaat worden geboekt. Dat gaf de medewerkers vertrouwen in dit Lean in Finance proces. En zo konden verdere veranderingen in gang worden gezet. Parallel daaraan keken we naar het team. Hadden de medewerkers de kwaliteiten die we nodig hebben of moesten wij ze andere werkzaamheden aanbieden?

Het proces kost tijd, maar het resultaat mag er zijn. Een voorbeeld: Eerder ging de maandafsluiting gepaard met veel overwerk, correcties en vragen achteraf. Die manier van werken was eigenlijk niet te doen, maar het werd wel gedaan. Dat had zijn weerslag op de sfeer en de motivatie van de medewerkers. Waar er eerder zwevende facturen waren, is er nu veel meer overzicht. Nu lukt het ons tijdig te rapporteren zonder stress en gedoe. De rust op de afdeling is weer teruggekeerd. Enerzijds door een betere samenstelling van het team en anderzijds door een evenwichtigere werkverdeling.

Mensen communiceren nu beter met elkaar: open en ondersteunend. Als ze een vraag hebben of twijfelen over iets, lopen ze naar de ander toe. Eerder stuurden ze een mail en wachtten ze het antwoord af. Dat werkt niet. Want als je iets fout doet in het proces en je krijgt het een paar keer terug, dan ontstaat er irritatie. Maar wanneer je met elkaar in gesprek bent, kun je direct van elkaar leren en zijn problemen sneller opgelost. De sfeer op de afdeling is hierdoor absoluut beter dan vroeger.

Maar het kan altijd beter. Daarom is de volgende stap het verbeteren van de dienstverlening richting de afdeling Nieuwbouw. Ik heb er alle vertrouwen in. De eerste stappen zijn gezet en dat is goed gegaan, dus dit komt ook goed.

De mensen van Grip op finance leveren goed werk. En ze komen hun afspraken na. Vooral dat laatste is voor mij een argument om hen van harte aan te bevelen.”