Grip op finance - Bram van den Broek - Klantcase Pathe

Pathe Theatres

Bram van den Broek

Director Operations bij Pathé Nederland

“Mark heeft voor Pathé de brug gebouwd tussen de financiële data en de dagelijkse praktijk. We hebben nu praktische stuurinformatie in plaats van een achteraf verklaring van de cijfers”

Bij Pathé staat de bezoeker centraal! Essentieel is dat iedere bezoeker met een unieke beleving het theater verlaat. Onze medewerkers zijn extreem belangrijk om deze beleving te waarborgen, maar wat mag deze beleving kosten?

Mark van Baar, van Grip op finance, heeft mij geholpen om werkelijk inzicht te verschaffen in onze salariskosten per theater. Natuurlijk ontvingen wij deze kosten al wel per maand, maar bijsturen van de kosten bleek lastig. Doordat Mark op basis van andere doorsnijdingen heeft gekeken en de rapportage ook zo heeft opgezet ontvangen we nu stuurinformatie in plaats van financiële gegevens.

Voorheen keken we vooral op hoofdlijnen naar de financiële salaris effecten, nu kijken we naar de beïnvloedbare opbouw van deze kosten. Aan welke knoppen kan een theatermanager draaien om ook financieel in de pas te blijven lopen. De werkelijke drivers zijn opgezocht. Door het gesprek met elkaar aan te gaan en ook HR hierbij te betrekken, bespreken we zaken als de juiste personeelsmix, ureninzet en de omvang van de personeelsvloot. Om het kwalitatieve aspect niet uit het oog te verliezen kijken we ook naar de invloed op de NPS score.

Al snel is duidelijk geworden dat het niet stopt bij een rapportage, sterker nog, dan begint het pas! Iedere maand bespreken Operations, de CFO en HR de uitkomsten en drivers. Afhankelijk van de uitkomst wordt aan theatermanagers een concreet verbeterplan gevraagd.

Het is essentieel geweest om de managers mee te nemen in deze verandering. Mark heeft zich als volwaardig Business partner opgesteld richting mijn team. Hij heeft een aantal trainingen verzorgd, advies gegeven en de Business verder ondersteund. Ik durf te zeggen dat de aanpak de Business heeft geholpen. Er is echt wat verbeterd binnen Pathé!