Ben jij klaar voor de future op het gebied van finance?
Tijdens de kennisbijeenkomst van woensdag 15 september jl. heeft Robbert Huigen (CEO van Yolt Group) ons meegenomen in deze vraag. Robbert heeft onderzoek gedaan naar de toekomst van finance en was daarmee wat ons betreft de ideale gespreksleider voor deze avond. In een sessie van 2 uur heeft hij o.a. ons handvatten aangereikt om na te denken en voor te sorteren op de financiële functie van de toekomst.

De wereld verandert, en steeds sneller

Robbert begon zijn verhaal met de uitleg met onderstaande afbeelding. Deze maakt duidelijk dat de cycli van innovatie steeds sneller en sneller zijn gegaan en dat deze trend zich voort zal zetten.

Toenemende snelheid van verandering vertaalt zich ook naar het bedrijfsleven. Er zijn bedrijven die 20 jaar, of zelfs 10 jaar geleden marktleiders waren, en door de veranderende samenleving nu niet meer relevant zijn. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven als Nokia, Kodak of Yahoo.

Wat vandaag relevant is kan morgen gedateerd zijn. En in deze realiteit is het belangrijk dat je als bedrijf in staat bent om te veranderen. Of zoals Darwin het citeerde: “het is niet de sterkste die overleefd, maar de degene die zich het beste kan aanpassen”.

Moet finance een leidende rol nemen in het weren tegen veranderingen in de wereld?

Met deze stelling bracht Robbert een leuke discussie op gang. Onder de aanwezigen waren de meningen verdeeld, al waren we het eens dat de formulering “weren tegen veranderingen” niet de juiste instelling is. Of finance daadwerkelijk een leidende of faciliterende rol moet spelen werd niet eenduidig beantwoord, mede omdat dit afhangt van het type organisatie en het milieu van de organisatie.

Hoe kan finance een actieve rol spelen in de veranderende wereld?

Allereerst door je bewust te zijn van het ‘3 horizon model of innovation’, er zijn namelijk 3 horizons die je in het oog wilt houden:

Horizon 1: Defend and extend current core business model – Verdedig je huidige business model en breidt deze uit waarin het toekomstperspectief ook aandacht krijgt, om zo competitief te zijn.

 Horizon 2: Build momentum of emerging new business models – De volgende stap is het ontwikkelen van nieuwe business modellen om met veranderingen mee te gaan of hier zelfs bij vooraan te staan. Timing is hierin belangrijk.

 Horizon 3: Create options for future business models – Er komt een moment dat een nieuw business model het huidige core model wordt, of vervangt.  Denk na over business modellen in de toekomst. En houdt de markt in de gaten voor mogelijke disruptieve innovaties.

Daarnaast is het zogenaamde ‘Digital Transformation road map’ van McKinsey volgens Robbert een goede leidraad om de veranderingen vorm te geven. In deze road map staan 5 stappen waarmee een organisatie zichzelf future proof kan maken. Deze stappen zijn:

  1. Organise the back-end
  2. Describe the current situation
  3. Diagnose why it happened
  4. Predict what will happen
  5. Prescribe what to do

Beide modellen zijn over elkaar heen te plotten. Dat levert volgende schematische overzicht op:

Wat kunnen wij als financials bijdragen aan het succes van onze organisatie?

Aan de hand van de vraag “Ik zou willen dat … met als doel om …” verdeelde Robbert ons in groepjes en gingen we in break-out sessie uit elkaar. Om met elkaar de discussie aan te gaan over wat we als financials nodig hebben in het hier en nu en wat we nodig hebben als we dromen over de toekomst.

Uit meerdere groepen bleek dat IT en data onlosmakelijk verbonden zijn met finance. Een greep uit de speerpunten die zijn genoemd; kwalitatief goede en gestructureerde data, standaardisering, automatisering, budget en werken in interdisciplinaire teams.

In de discussie die hierop volgde kwamen onder andere de volgende vragen ter sprake: Hoe zal het finance team van de toekomst eruit zien en hoe zullen we dan samenwerken? Robbert besprak het ‘Lean transformation model’ en zijn visie op hoe zo’n team eruit zal zien.

Zijn we nou klaar voor de toekomst?

Dat organisaties zich steeds goed moeten instellen op verandering staat buiten kijf. De sessie van Robbert heeft dat duidelijk gemaakt en is ook een aanzet geweest tot goede discussies. De conclusie is moeilijk te trekken, maar het is wel duidelijk dat ook finance haar steentje kan en zelfs moet bijdragen door onderdeel te zijn van de verandering.

Ben jij nou benieuwd naar de kennisbijeenkomst of wil je bij de volgende sessie zijn? Kijk dan hier