Op woensdag 26 mei was Nive opleidingen onze digitale gast om te spreken over Digital Finance.

Introductie

De sprekers waren Marinda van Harskamp, programmabegeleider/projectmanager van de financiële transformatie bij Louwman Groep en Mareke Miedema, freelance implementatiespecialist voor digitaliseringstrajecten. Beiden verbonden aan Nive Opleidingen als docent van de opleiding IT for financials. Zij namen de aanwezigen mee in de kansen en bedreigingen van de digitalisering van finance en gaven hun kijk op de rolverdeling van finance functies in de toekomst.

Betrouwbaar, of niet?

De kerntaak van de financial is het beschikbaar maken van betrouwbare en relevante bestuurlijke informatie om aan regelgeving te voldoen en om goede beslissingen te kunnen maken. Het verzamelen, analyseren en inzetten van data, zowel financieel als niet-financieel, speelt hierbij een steeds grotere rol. Om betrouwbare informatie aan te kunnen leveren zal ook beoordeeld moeten worden of de data betrouwbaar is.

Data kan om verschillende redenen onbetrouwbaar zijn. Veel van de deelnemers van het webinar houden bijvoorbeeld gegevens over hun gezondheid bij op hun telefoon of smartwatch. Maar we weten allemaal dat het apparaat wel eens aan de oplader ligt of dat we ‘m vergeten om te doen bij de wandeling. Er zitten dus gaten in de data. Een ander voorbeeld dat werd gegeven is van een zorgverzekeraar die de premie koppelt aan de hoeveelheid actieve wandelingen die de verzekerde maakt. Dit is een stimulans die kan leiden tot datamanipulatie om de premie zo laag mogelijk te houden. Denk bijvoorbeeld aan het smart-device meegeven aan andere personen. Of het gebruiken van andere methoden dan wandelen om de gyroscoop en accelerometer te laten denken dat je wandelt, etc..

Er is een rol weggelegd voor finance in het toetsen van de betrouwbaarheid van data die wordt verzameld door een organisatie. Zijn de correcte sleutels (unique identifiers) gebruikt om de verschillende databronnen aan elkaar te koppelen? Zijn de gegevens op de juiste wijze verzameld? Zijn er redenen waarom de gegevens anders in de tabel terecht komen dan bedoeld?

Functieverdeling

Marinda en Mareke stelden dat in de nabije toekomst een functieverdeling bij finance te zien voor de verwerking van data. Accounting heeft de taak om de technische specialisten uit te leggen hoe de inrichting moet zijn voor een correcte administratieve verwerking (verzamelen). Financial control richt zich op datamanagement en de integriteit van de gegevens (analyseren). En business control (business navigation) richt zich op de verstrekking van relevante informatie aan de business (inzetten).

De literatuur en nieuwe financiële opleidingen richten zich voornamelijk op onderwerpen op het werkgebied van financial- en business control. Hierdoor is er een risico dat er een tekort dreigt aan sterke administrateurs en accountingspecialisten. Ondanks dat het lijkt dat de behoefte aan deze functies zal verminderen (we kennen allemaal de verhalen over robotisering) zal de kennis de komende tijd erg nodig zijn om de vertaling naar de technische inrichting te maken. Op de langere termijn zien beide dames twee stromingen ontstaan. Enerzijds financieel specialisten die binnen accounting diepgaande kennis hebben op specifieke onderwerpen (verslaglegging, belasting, etc.). En anderzijds de business partners die opereren in het datalandschap en een rol invullen die meerdere afdelingen overstijgt.

Ben jij nou benieuwd naar het webinar of wil je bij de volgende sessie zijn? Kijk dan hier