Afgelopen donderdag was het zover; de kennisbijeenkomst over creativiteit door Rick Koster. Vaak denken we bij het woord creativiteit aan grootmeesters in de kunst of een uitmuntend artiest, maar zien we onszelf als weinig creatief. Creativiteit zit echter in iedereen, we hebben alleen wat oefening nodig om er effectief gebruik van te maken. Dat is maar goed ook, want we worden dagelijks geconfronteerd met complexe problemen die vragen om innovatieve oplossingen. Zo staat er deze avond ook een complex vraagstuk centraal; hoe richten we het nieuwe kantoor van Grip in? Rick helpt ons om deze vraag te beantwoorden met een aantal tips.

Dogs have boundless enthusiasm but no sense of shame. I should have a dog as a life coach.
Moby

Voordat we creatief aan de gang kunnen gaan is het echter van belang om één groot obstakel uit de weg te ruimen, namelijk: schaamte. Als we creatieve ideeën willen opdoen, is het belangrijk dat we beginnen met divergerend denken. Dit betekent dat we zoveel mogelijk verschillende ideeën en meningen ten gehore willen brengen. Hierbij willen we niet dat ideeën onuitgesproken blijven, omdat de bedenker zich schaamt voor de mogelijke reacties op zijn of haar idee. Vaak kan het daarom helpen om een open en veilige sfeer te creëren en te beginnen met een ijsbreker. Rick doet dit door de groep op te delen in tweetallen en ons de opdracht te geven elkaar na te tekenen. Dit levert naast mooie portretten, vooral vele gelach op; het ijs is gebroken.

Nu de eerste horde genomen is, kunnen we het creatieve proces op gang brengen. Dit doen we door gebruik te maken van een drietal technieken: combineren (different worlds), regels breken en willekeurige verbindingen (random links).

Combineren (different worlds)

The future belongs to those who learn more skills and combine them in creative ways.
Robert Greene

De meest eenvoudige manier om tot nieuwe ideeën te komen is misschien wel de minst originele: door van anderen te lenen. Hierbij maken we gebruik van ideeën of aspecten die al bestaan in de wereld, maar combineren we deze op een unieke manier of passen we deze toe op ons probleem. Een grote inspiratiebron is bijvoorbeeld de natuur:

Bekijk de video »

Zo ook voor ons vraagstuk, er worden ideeën geopperd zoals het aanleggen van een binnentuin of het leggen van een grasmat op de vloer.

Regels breken

Always turn a negative situation into a positive situation.
Michael Jordan

Een tweede manier om op creatieve ideeën te komen is door te kijken naar de regels die we normaal verbinden aan de situatie of het idee en er daar één van te schrappen of heel erg te overdrijven. Als we bijvoorbeeld nadenken over hoe we een kantoor willen inrichten kan een regel zijn dat er bureaus in moeten staan om aan te werken. Om tot nieuwe inzichten te komen kan het helpen om een kantoor voor te stellen zonder bureaus. Waar zouden we dan aan werken? Wellicht zouden we dan alles op whiteboards op de muur kunnen schrijven of kunnen we van de muren aanraakgevoelige schermen maken waarop we kunnen werken. Ik verwacht niet dat de meeste bedrijven nu hun bureaus de deur uitgooien, maar dit kan ons wel helpen om te beseffen dat we op het kantoor teveel achter ons bureau zitten en dat we misschien meer ruimtes kunnen inrichten om staand in te werken.

Willekeurige verbindingen (random links)

Creativity is the process of having original ideas that have value. It is a process; it’s not random.
Ken Robinson

De derde, laatste techniek die Rick ons wil meegeven, is het gebruik van willekeurige connecties. Bij deze techniek gaat het erom dat we willekeurige woorden bedenken en deze gaan toepassen op ons inrichtingsprobleem. Dit doen we door in tweetallen aan de slag te gaan; de één vertelt een verhaal over het kantoor en de ander noemt willekeurige woorden door het verhaal heen. De verhaalverteller moet deze willekeurige woorden vervolgens in een lopend verhaal zien te verwerken. Dit leidt tot absurde verhalen die ons helpen om met nog meer nieuwe ideeën te komen voor ons kantoor.

De uitkomst…

Alle opgedane ideeën hebben we tijdens de sessie op papier gezet en op de muur gehangen. Het is nu tijd om convergerend te gaan denken; we mogen de beste ideeën gaan selecteren. Iedereen krijgt hiervoor twee stickers die geplakt mogen worden op de ideeën waar jij zelf het meeste voor voelt. Nadat alle stemmen zijn uitgebracht maken we de balans op: het mag hier en daar best een beetje huiselijker op kantoor!

Ben je nou heel benieuwd geworden wat deze creatieve avond heeft gedaan voor onze inrichting? Kom dan vooral langs voor een kop koffie!